Voldoende tijd/aandacht voor cliënten

Dit is in de AZW-Werknemersenquête vastgesteld met de volgende stelling: ’Ik heb voldoende tijd om mijn patiënten/cliënten persoonlijke aandacht te geven’. Het betreft hier het percentage werknemers dat heeft geantwoord met ‘helemaal mee eens’ of ‘mee eens’. Voor de branche Kinderopvang wordt in de stelling gesproken over de kinderen in plaats van mijn patiënten/cliënten.