Inhoudelijk leuk werk

Dit is in de AZW-Werknemersenquête vastgesteld met de volgende stelling: ’Ik heb inhoudelijk leuk werk’. Het betreft hier het percentage werknemers dat heeft geantwoord met ‘helemaal mee eens’ of ‘mee eens’.