Enthousiast over baan

Dit is in de AZW-Werknemersenquête vastgesteld met de volgende stelling: ’ Ik ben enthousiast over mijn baan’. Het betreft hier het percentage werknemers dat heeft geantwoord met ‘helemaal mee eens’ of ‘mee eens’.