Opbrengst per hectare

De opbrengst per hectare wordt bepaald door de bruto-opbrengst te delen door het geoogste oppervlakte. Per provincie kunnen grote verschillen in de opbrengst per hectare zijn per gewas door weersomstandigheden en het kunnen beregenen van het gewas.