Onderzochte begrotingen

De onderzochte begrotingen kunnen zowel vastgestelde als primitieve begrotingen zijn. Primitieve begrotingen zijn begrotingen die door het college zijn opgesteld, maar nog niet zijn goedgekeurd door de gemeenteraad. Wijzigingen die het gevolg zijn van de besluitvormingstrajecten tussen primitieve en vastgestelde begroting, zoals het definitief vaststellen van de tarieven van de heffingen door de raad, kunnen gevolgen hebben voor de uitkomsten. 

Van de 342 Nederlandse gemeenten hebben er 340 gerespondeerd. De non-respons bestaat uit de gemeenten Lansingerland en Voorne aan Zee. Om tot cijfers voor totaal Nederland te komen, zijn de heffingsopbrengsten van de gemeente Lansingerland bijgeraamd op basis van cijfers uit de papieren begroting en die van de gemeente Voorne aan Zee op basis van de ontwikkelingen bij andere gemeenten in dezelfde grootteklasse.