Meldingsplicht

COVID-19 is een meldingsplichtige ziekte op grond van artikel 26 van de Wet publieke gezondheid. Dat betekent dat als iemand positief test op COVID-19, dit gemeld dient te worden aan de GGD. Voor overlijden aan COVID-19 geldt de meldingsplicht echter niet. Het is wel de taak van de GGD’s om informatie van meldingen zo compleet mogelijk te krijgen (inclusief overlijden), echter kan de overige informatie rondom meldingen daardoor vertraagd binnenkomen of onverhoopt ondergerapporteerd blijven.

Doodsoorzaakopgave is verplicht op grond van artikel 12A van de Wet op de lijkbezorging. De doodsoorzakenformulieren ontvangt het CBS later.