Biologische landbouwbedrijven

Biologische landbouwbedrijven omvat bedrijven die gecertificeerd zijn voor biologisch landbouwactiviteiten en/of in omschakeling zijn van gangbare landbouwactiviteiten naar biologische landbouwactiviteiten. Het zijn bedrijven met een productiewijze in de land- en tuinbouw, waarbij geen kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, maar organische mest en biologische gewasbeschermingsmethoden, daarnaast zijn er onder andere voorschriften bij het gebruik van krachtvoer en diergeneesmiddelen voor het vee.