Mensen met een beperking

Het betreft hier door de betrokkenen zelf gerapporteerde lichamelijke, verstandelijke, of psychische beperkingen of chronische aandoeningen.