Kolen

Elektriciteitsproductie uit kolen leidt tot meer CO2-uitstoot dan aardgas.