Woonadres

Het gaat in dit nieuwsbericht steeds over het verblijfsobject volgens de BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen) op het adres waarvan het kind staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).