Oppervlakte

De (gebruiks)oppervlakte van de woning (het verblijfsobject) is bepaald volgens de norm NEN 2580.