Vervoersarmoede

Het vaststellen van vervoersarmoede komt tot stand op basis van negen deelindicatoren. Voor elke deelindicator wordt bepaald hoeveel huishoudens een laag, gemiddeld of hoog risico op vervoersarmoede lopen. Zo wordt de indicator ‘afstand tot een supermarkt’ als volgt ingedeeld: 0 tot 400 meter is een laag risico (0), 400 tot 800 meter is een gemiddeld risico (1) en 800 meter of meer is een hoog risico (2). Voor elke indicator is een aparte indeling gemaakt naar deze drie risicoklassen. Vervolgens wordt het gemiddelde genomen van alle risicoklassen wat leidt tot een getal tussen de 0 en 2. Onder verhoogd risico op vervoersarmoede vallen de huishoudens met een score van 1-1,5 (hoge kans) en 1,5-2 (zeer hoge kans). Huishoudens met een zeer lage kans hebben een score van 0-0,5 en huishoudens met een lage kans 0,5-1.

Het onderzoek bepaalt het risico op vervoersarmoede op basis van gegevens uit registers. De ervaren vervoersarmoede is niet onderzocht.

Diagram risico op vervoersarmoede