Oekraïense vluchtelingen

Het CBS baseert het aantal ingezeten Oekraïense vluchtelingen op de Basisregistratie personen (BRP), peildatum 1 juli 2022. De cijfers omvatten Oekraïense vluchtelingen die in Nederland zijn gearriveerd vanaf 24 februari 2022 (begin van de oorlog in Oekraïne) en op 1 juli nog in de BRP stonden ingeschreven. Deze populatie omvat zowel personen met de Oekraïense nationaliteit als personen met een niet-Oekraïense nationaliteit met land van herkomst Oekraïne. Omdat er mogelijk personen uit Nederland zijn vertrokken zonder zich uit te laten schrijven kan er sprake zijn van een overschatting van het aantal ingezetenen en daarmee een onderschatting van het percentage werkenden.

De gegevens over arbeid komen uit de Polisadministratie (peildatum 1 juli), die afkomstig is van het UWV en is gebaseerd op alle loonaangiften bij de Belastingdienst. Alle Oekraïense vluchtelingen die als werknemer in loondienst zijn in Nederland zijn opgenomen in de Polisadministratie. De hier getoonde cijfers zijn het resultaat van de koppeling van de Polisadministratie en de BRP. Daarmee kan de positie op de arbeidsmarkt op persoonsniveau worden bestudeerd aan de hand van kenmerken uit de BRP (bijvoorbeeld geslacht en leeftijd).