Nieuwe bedrijven en nieuwe werkgevers

Bedrijfsoprichting: het ontstaan van een nieuw bedrijf.

Nieuwe werkgever: een bedrijf dat eerst geen werknemers in dienst had en nu wel. Is niet noodzakelijk in het jaar van oprichting, een bedrijf kan ook later in zijn bestaan voor het eerst personeel in dienst nemen.