Emancipatieopinies

In het onderzoek Emancipatieopinies worden elke twee jaar opvattingen van de Nederlandse bevolking (16 jaar of ouder) over emancipatieonderwerpen gepeild. Een deel van de stellingen gaat over het belang dat mensen hechten aan een eigen inkomen en over de voorwaarden om (meer) te gaan werken. De stellingteksten over het belang van een eigen inkomen zijn als volgt:

 • Ik vind het belangrijk dat ik economisch zelfstandig ben (economisch zelfstandig wil zeggen met betaald werk minstens 1 000 euro netto per maand verdienen)
 • Ik moet wel werken, mijn inkomen kan niet gemist worden
 • Ik vind het belangrijk om zelf zoveel te verdienen dat ik in mijn eigen levensonderhoud en dat van mijn eventuele kinderen kan voorzien
 • Ik vind het belangrijk geld te verdienen zodat ik/wij het financieel goed hebben

  Mensen krijgen de volgende voorwaarden om (meer) te gaan werken voorgelegd:
 • Als ik de tijden waarop ik werk (beter) kan afstemmen op mijn privéleven
 • Als ik een gedeelte van de werkweek thuis kan werken
 • Als ik een baan kan vinden die dicht(er) bij huis is
 • Als ik een baan kan vinden met de gewenste uren
 • Als ik gevraagd zou worden (meer) te gaan of komen werken
 • Als het huishoudinkomen niet genoeg is om te leven zoals ik dat gewend ben
 • Als ik goede en goedkope kinderopvang kan vinden
 • Als mensen in mijn omgeving (ouders, buren, vrienden) mijn hulp niet meer nodig hebben
 • Andere voorwaarde