Exportverdiensten

De toegevoegde waarde die overblijft na aftrek van de kosten van de benodigde import voor het maken van de goederen.

De verdiensten aan de export door een bepaalde bedrijfstak zijn de totale verdiensten in Nederland die verkregen worden door de export van goederen en diensten door deze bedrijfstak. Dit kunnen bijvoorbeeld ook goederen zijn die door een andere bedrijfstak (gedeeltelijk) worden geproduceerd of verhandeld (denk aan de groothandel). De verdiensten aan de export zullen dus niet volledig in de exporterende bedrijfstak neerslaan.