Positief over mondgezondheid

Percentage personen dat “goed” of “zeer goed” antwoordt op de vraag: Hoe zou u in het algemeen de gezondheid van uw tanden en tandvlees omschrijven? Waarbij er de volgende antwoordmogelijkheden waren:
1. Zeer goed
2. Goed
3. Gaat wel
4. Slecht
5. Zeer slecht