Dienstverband voltijd

Baan van een werknemer waarbij het aantal overeengekomen uren per betaalperiode ten minste gelijk is aan het aantal dat behoort bij de volledige dag- en weektaak binnen de bedrijfstak of het bedrijf.