Verzuimduur

De verzuimduur geeft weer hoe lang de medewerkers gemiddeld genomen verzuimd hebben.

Vraagstelling in de enquête naar verzuimduur:

Hoeveel werkdagen heeft u deze laatste keer verzuimd?
* Tel alleen de dagen waarop u normaal gesproken zou werken.
* Ook gedeeltelijk ziekteverzuim en therapeutisch werken tellen als verzuim.
[0...999] dagen