Laatste keer verzuim

In de enquête werd gevraagd naar de laatste keer verzuim, eventueel langer dan een jaar geleden. Het percentage werkdrukgerelateerd verzuim dat in dit bericht wordt genoemd, is als volgt berekend. In 2021 gaf van alle werknemers 76,1 procent aan ooit te hebben verzuimd. Van de werknemers die ooit verzuimden gaf 24,5 procent aan dat het verzuim werk gerelateerd was. En van degenen met werk gerelateerd verzuim zei 36,8 procent dat het verzuim te maken had met werkdruk. Dat betekent dat in totaal 6,7 procent (= 76,1 procent x 24,5 procent x 36,8 procent) van alle werknemers verzuimden vanwege werkdruk.