Woningtransformatie

Woningen die zijn ontstaan door transformatie van bestaande panden met verblijfsobjecten die in eerste instantie geen woonfunctie hebben.