Inkomensklasse

Dit is gebaseerd op de percentielgroepen gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens vastgesteld op 1 januari van het verslagjaar+1. De percentielgroepen zijn ingedeeld in kwintielen (20%-groepen). Voor meer informatie zie StatLine - Welvaart; grenzen van 10%-groepen inkomen & vermogen.