Bewoonde woning

Bewoonde woningen zijn in dit onderzoek woningen die gebouwd zijn in 2018 of 2019 en waarbij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) één of meerdere personen op het adres staan ingeschreven op 31 december 2018 (bouwjaar 2018) of 2019 (bouwjaar 2019). Van woningen met bouwjaar 2018 die eind 2018 nog onbewoond zijn, wordt eind 2019 alsnog bepaald of ze bewoond zijn. Alleen woningen met één ingeschreven particulier huishouden zijn meegenomen. Woningen met meerdere huishoudens horen hier dus niet bij, dit is bijvoorbeeld een maatschappelijke opvang, een studentenwoning of een arbeidersmigrantenhotel. Ook woningen waar institutionele huishoudens wonen (bijvoorbeeld verzorgings- en verpleeghuizen) worden niet meegenomen.