Bedrijven

Bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening met 10 of meer werknemers.