Wonen

Een deel van de jongeren met jeugdhulp met verblijf woont permanent in een locatie van de jeugdhulpaanbieder of bij een pleeggezin. Soms verblijft de jongere er alleen in de weekenden of slechts een enkele keer, bijvoorbeeld een keer per maand om zo de thuissituatie te ontlasten.

Het CBS beschikt alleen over informatie dat de jongere jeugdhulp met verblijf krijgt, niet over de aard van het verblijf. Het CBS mist daarnaast informatie over informele zorg. Daarvan is sprake wanneer de jongere niet thuis woont, maar bijvoorbeeld door familie wordt opgevangen zonder tussenkomst van de gemeente.