(Voormalige) Sovjet-Unie

De cijfers in de grafieken zijn gebaseerd op het geboorteland van migranten. Voor mensen die vanuit Oekraïne zijn gekomen is dat veelal Oekraïne, maar zij zijn ook vaak geboren in de toenmalige Sovjet-Unie. Om die reden is de groep die in de (voormalige) Sovjet-Unie is geboren apart in de figuren weergegeven. Onder deze migranten vallen ook migranten uit andere landen die voorheen tot de Sovjet-Unie behoorden, bijvoorbeeld de Baltische staten. Ook migranten die voor 24 februari uit Oekraïne zijn gekomen, vallen in deze groep. Dit cijfer wijkt daarom af van het cijfer over het aantal immigranten dat vanuit Oekraïne is gekomen.