Gereguleerde huurwoning

Een gereguleerde huurwoning is in dit artikel een huurwoning die gehuurd wordt voor een kale huur die niet hoger is dan de op dat moment geldende liberalisatiegrens (2020: €737,14 per maand, 2021: €752,33, 2022: €763,47). De huur van gereguleerde huurwoningen mag gedurende de huurperiode verhoogd worden, maar er geldt wel een maximale jaarlijkse verhoging. Huurders van gereguleerde huurwoningen hebben mogelijk recht op huurtoeslag. Een zeer klein deel van de gereguleerde huurwoningen kan een huur boven de liberalisatiegrens hebben. Dit zijn de zogenaamde verworven rechten.

Om huurwoningen in te delen naar hoogte van de (kale) huur is gebruikgemaakt van uitkomsten van het Woononderzoek Nederland (WoON) 2021. Hieruit volgt onder meer welk deel van de huurwoningen van woningcorporaties en van private verhuurders een huur onder de liberalisatiegrens heeft.