Afbakening huurgegevens Woonbase

De gepresenteerde informatie over aandeel gereguleerde huurwoningen per gemeente is afgebakend op basis van woningen en bewoners. Het betreft het aandeel gereguleerde huurwoningen in de totale voorraad bewoonde woningen. Het gaat hierbij om woningen die een woonfunctie hebben en door een particulier huishouden met inkomen (excl. studentenhuishoudens en huishoudens die een woning delen) worden bewoond. Onbewoonde woningen die tot de voorraad woningen horen, woningen die door een studentenhuishouden worden bewoond, woningen waarin meerdere huishoudens wonen en woningen die niet tot de voorraad woningen behoren, blijven in deze presentatie buiten beschouwing.