Onderzochte periode 2013-2020

In 2021 heeft een herontwerp van de EBB plaatsgevonden. Door wijzigingen zowel in de opzet van het onderzoek als in de vragenlijst zijn de resultaten van 2021 niet zonder meer te vergelijken met de voorgaande jaren. Dit geldt onder meer voor de informatie over beroepen en het beroepsniveau. Vandaar dat voor de analyses naar beroep zijn gedaan voor de periode 2013-2020.