Beroepsniveau

In welke beroep men werkzaam is, wordt in beeld gebracht met de Beroepenclassificatie ROA CBS uit 2014 (BRC 2014). De BRC 2014 onderscheidt beroepsniveau 1 tot en met 4, waarbij niveau 1 het laagste en niveau 4 het hoogste niveau is.

  • Niveau 1: Eenvoudige routinematige taken waarvoor een elementair of lager onderwijsniveau is vereist, bijvoorbeeld hulpkrachten landbouw, vakkenvullers, dagbladbezorgers.
  • Niveau 2: Weinig tot middelmatig complexe taken waarvoor een lager of middelbaar onderwijsniveau is vereist, bijvoorbeeld receptionisten, beveiligingspersoneel, automonteurs.
  • Niveau 3: Complexe taken waarvoor een middelbaar of hoger onderwijsniveau is vereist, bijvoorbeeld boekhouders, apothekersassistenten, sociaal werkers.
  • Niveau 4: Zeer complexe gespecialiseerde taken waarvoor een hoger of wetenschappelijk onderwijsniveau is vereist, bijvoorbeeld leerkrachten basisonderwijs, architecten, artsen.

Zie voor meer informatie over de BRC 2014 en de criteria die gebruikt worden om de niveaus te bepalen de methodologische toelichting BRC.