Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Op 6 april 2020 opende de Rijksoverheid het loket voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De regeling was bedoeld om werkgevers tegemoet te komen die door de coronacrisis te maken hadden met omzetverlies. Zo konden zij hun werknemers blijven doorbetalen. Het doel van de NOW was zoveel mogelijk bedrijven en banen te behouden die geraakt werden door de coronacrisis. De voorwaarde voor het verkrijgen van een bijdrage was dat bedrijven gedurende drie aaneengesloten maanden een omzetverlies verwachtten van minimaal 20 procent.

In het kader van de NOW-1 (1e aanvraagperiode) konden bedrijven een tegemoetkoming aanvragen voor de periode maart, april en mei 2020. Daarna volgde de NOW-2 (2e aanvraagperiode). Bedrijven konden een tegemoetkoming aanvragen voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020. Van oktober tot en met december 2020 liep de NOW-3.1 (3e aanvraagperiode).

In 2021 liep de NOW-3.2 (4e aanvraagperiode) van januari tot en met maart. Daarna volgde de NOW-3.3 (5e aanvraagperiode) van april tot en met juni 2021. Van juli tot en met september 2021 liep de NOW-4 (6e aanvraagperiode). De laatste regeling in 2021 was de NOW-5 (7e aanvraagperiode) die gold voor november en december (oktober was niet inbegrepen).

Op basis van de aanvragen heeft het UWV voorschotten uitgekeerd. De uitgekeerde bedragen zijn berekend op basis van het geschatte omzetverlies. Vanaf 7 oktober 2020 worden definitieve berekeningen uitgevoerd. Dit kan voor bedrijven leiden tot correcties en terugvordering van de ontvangen voorschotten.