Gemeentelijke herindeling

In de periode 1995-2019 hebben diverse gemeentelijke herindelingen plaatsgevonden. In sommige gevallen hebben die herindelingen ook geleid tot een verandering van de grenzen van COROP-plusregio’s. De gepresenteerde cijfers zijn niet gecorrigeerd voor de effecten van herindelingen. Dat heeft tot gevolg dat in sommige regio’s de groei hoger of lager uitvalt dan zonder herindelingen het geval zou zijn geweest.