TeraJoule

Voor de energiestromen van warmtepompen wordt als eenheid de TeraJoule (TJ) gebruikt.

Dit is 1 000 000 000 000 joule (een 1 met 12 nullen). Een joule is een eenheid van energie die overeenkomt met 0,24 calorie.

Een TJ komt overeen met 31 600 kubieke meter aardgas of 278 000 kilowattuur elektriciteit.