Sociale samenhang en welzijn

De cijfers in dit nieuwsbericht zijn gebaseerd op het onderzoek Sociale samenhang en welzijn van het CBS. Ook in de Staat van Volksgezondheid (acht samenwerkende organisaties, waaronder het CBS) en zorg is een kerncijfer opgenomen over eenzaamheid, gebaseerd op de Gezondheidsmonitor van het CBS. Meer informatie over data over eenzaamheid is opgenomen aan het eind van dit bericht.