Fraude in betalingsverkeer

Fraude in het betalingsverkeer is in dit onderzoek gedefinieerd als alle vormen van criminaliteit waarbij de dader (al dan niet door spoofing) toegang kreeg tot de rekening van het slachtoffer (bancaire fraude), of waarbij het slachtoffer zelf geld overmaakte naar een crimineel naar aanleiding van spoofing (niet-bancaire fraude).