Omzet transportsector ruim 32 procent hoger in tweede kwartaal

Turkse vrouwen verlaten het stationsgebouw van Schiphol.
De omzet van de transportsector was in het tweede kwartaal van 2022 ruim 32 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2021. De post- en koerierdiensten bleven als enige deelmarkt achter. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De omzet is in alle deelmarkten zelfs hoger dan in het tweede kwartaal van 2019, het jaar voor de coronapandemie. Van invloed zijn de afgeschaalde coronamaatregelen, de aangetrokken economie en prijsstijgingen.

Omzetindices deelmarkten tweede kwartaal
Deelmarkt2022* (2015 = 100)2021 (2015 = 100)2020 (2015 = 100)2019 (2015 = 100)
Vervoer over land144,7119,298,3122,2
Dienstverlening voor het vervoer156,7119,698,5109,6
Vervoer door de lucht118,052,726,5110,9
Vervoer over water140,797,291,598,5
Post- en koeriersdiensten144,6147,0126,6115,0
* voorlopige cijfers

Omzet luchtvaart en luchthavens meer dan verdubbeld

In de luchtvaartsector is de omzet in het tweede kwartaal 124 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2021. De luchtvaart werd in de voorgaande kwartalen hard getroffen door de coronamaatregelen. De meeste beperkende coronamaatregelen zijn in het tweede kwartaal opgeheven. Hierdoor was vliegen weer meer mogelijk.

De omzet van dienstverleners voor het vervoer door de lucht (onder andere luchthavens) is in het tweede kwartaal 165 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2021. Anders dan de omzet van de luchtvaart, is de omzet van dienstverleners voor het vervoer door de lucht niet op het niveau van 2019, het jaar voor de coronapandemie. Het aantal reizigers dat gebruikmaakt van luchthavens is ook niet op dat niveau.

Ontwikkeling omzet en passagiers op Nederlandse luchthavens
JaarKwartaalOmzet dienstverlening luchtvaart (Indices 2015 = 100)Omzet luchtvaart (Indices 2015 = 100)Passagiers luchtvaart (Indices 2015 = 100)
2019Eerste kwartaal94,191,8105,9
2019Tweede kwartaal122,1110,9134,9
2019Derde kwartaal127,2125,4142,8
2019Vierde kwartaal113,9103,6118,7
2020Eerste kwartaal8479,184,5
2020Tweede kwartaal25,226,55,4
2020Derde kwartaal49,14733,9
2020Vierde kwartaal43,545,522,1
2021Eerste kwartaal28,638,913
2021Tweede kwartaal40,552,723,9
2021Derde kwartaal78,480,674,3
2021Vierde kwartaal75,88668,7
2022*Eerste kwartaal80,479,862,6
2022*Tweede kwartaal107,6118107,4
* voorlopige cijfers

Meer omzet zee- en binnenvaart door hoge prijzen

De omzet van de zeevaart (+43 procent) en de binnenvaart (+48 procent) is in het tweede kwartaal hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit komt voornamelijk door hogere prijzen. De prijsstijging voor de zeevaart was ruim 50 procent en die van de binnenvaart ruim 40 procent. Bij de zeevaart spelen ontwikkelingen op de wereldmarkt een grote rol. De binnenvaart had in het tweede kwartaal te maken met lage waterstanden. Dit was van grote invloed op de prijs (laagwatertoeslag). Dit zal in het derde kwartaal een nog grotere rol gaan spelen.

Ontwikkeling omzet en prijs goederen
JaarKwartaalOmzet zeevaart (% mutatie t.o.v. jaar eerder)Prijs goederenvervoer zeevaart (% mutatie t.o.v. jaar eerder)Omzet binnenvaart (% mutatie t.o.v. jaar eerder)Prijs goederenvervoer binnenvaart (% mutatie t.o.v. jaar eerder)
2019Eerste kwartaal4,61610,8519,7
2019Tweede kwartaal-0,784,74,2816
2019Derde kwartaal-3,164,3-10,32-10,4
2019Vierde kwartaal-6,514,7-19,14-28,7
2020Eerste kwartaal6,243,6-7,55-10,7
2020Tweede kwartaal-2,561,1-16,62-11
2020Derde kwartaal-8,87-1,9-11,34-12
2020Vierde kwartaal-1,61-0,2-7,21-9,8
2021Eerste kwartaal-6,835,9-5,94-6,9
2021Tweede kwartaal5,1813,88,82-0,5
2021Derde kwartaal24,2231,48,184,3
2021Vierde kwartaal30,6642,735,9829,1
2022*Eerste kwartaal26,4844,633,931,7
2022*Tweede kwartaal43,4451,247,5540,6
* voorlopige cijfers

Personeelstekort

De gespannen arbeidsmarkt is ook merkbaar in de transportsector. In het tweede kwartaal stonden 20,5 duizend vacatures open. Dat is drie keer zoveel als in het tweede kwartaal van 2020, het eerste jaar met coronamaatregelen.

Voor het derde kwartaal van 2022 verwacht ongeveer drie kwart van de bedrijven geen verandering in het personeelsbestand. Vooral bij de spoorwegen, de zeevaart en de post- en koeriersdiensten verwacht 95 procent van de bedrijven geen veranderingen in het aantal personeelsleden. Het tekort aan arbeidskrachten ziet meer dan 50 procent van de transportbedrijven als grootste belemmering in de bedrijfsvoering voor het derde kwartaal.