Huurbeleid gereguleerde huurwoningen

Vanaf 1 juli 2022 mag een verhuurder van een sociale huurwoning de huur verhogen. In 2021 was het niet toegestaan om de huur van een sociale huurwoning te verhogen, dit gold tot 30 juni 2022. Tot 2021 was het maximum percentage basishuurverhoging gelijk aan de jaarmutatie van de consumentenprijsindex (CPI) in het voorgaande jaar plus een inkomensafhankelijke opslag.
In verband met het tijdstip waarop de maximale huurverhoging moet worden vastgesteld, wordt voor de berekening van de jaarmutatie van de CPI in het voorgaande jaar niet het kalenderjaar (januari tot en met december) genomen, maar de periode december tot en met november.

De maximale huurstijging in 2022:
Huren onder € 300 25 euro
Eenpersoonshuishoudens met een inkomen tussen € 47.948 en € 56.527 50 euro
Meerpersoonshuishoudens met een inkomen tussen € 55.486 en € 75.369 50 euro
Eenpersoonshuishoudens met een inkomen boven € 56.527 100 euro
Meerpersoonshuishoudens met een inkomen boven € 75.369 100 euro
Voor huurders van een sociale huurwoning met een ander inkomen 2,3%

De maximale huurstijging in 2021:
Alle inkomens 0%

De maximale huurstijging in 2020:
inkomens tot en met 43 574 euro 2,6% + 2,5% = 5,1%
inkomens boven 43 574 euro 2,6% + 4,0% = 6,6%

De maximale huurstijging in 2019:
inkomens tot en met 42 436 euro 1,6% + 2,5% = 4,1%
inkomens boven 42 436 euro 1,6% + 4,0% = 5,6%

De maximale huurstijging in 2018:
inkomens tot en met 41 056 euro 1,4% + 2,5% = 3,9%
inkomens boven 41 056 euro 1,4% + 4,0% = 5,4%

De maximale huurstijging in 2017:
inkomens tot en met 40 349 euro 0,3% + 2,5% = 2,8%
inkomens boven 40 349 euro 0,3% + 4,0% = 4,3%

Ten slotte geldt een maximale huurprijs per woning op basis van een puntensysteem. Deze maximale huurprijsgrenzen worden ook jaarlijks aangepast met de jaarmutatie van de CPI. Hiervoor wordt de door het CBS in januari gepubliceerde gemiddelde jaarmutatie over het vorige kalenderjaar gebruikt. Wanneer de huur van een woning deze huurprijsgrens heeft bereikt, kan de maximale (inkomensafhankelijke) huurverhoging niet meer worden toegepast.