Waarde onroerende zaken

Door de gemeenten periodiek getaxeerde waarde van onroerende zaken in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Objecten worden op 1 januari getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar.

De gegevens over de gemiddelde WOZ-waarde 2022 zijn berekend op basis van de vulling van de Landelijk Voorziening WOZ van begin mei 2022. Objecten die op dat moment geen waarde hadden zijn niet meegenomen in het berekenen van het gemiddelde.

Voor de gemiddelde WOZ-waarde van woningen is de woningdefinitie uit de BAG gebruikt. Voor meer informatie hierover zie de Korte onderzoeksbeschrijving: Gemiddelde WOZ-waarde van woningen.