Verstrekte en gebruikte medicijnen

In dit bericht wordt gesproken over verstrekte en gebruikte medicijnen en worden daarbij relaties gelegd met (hinder door) pijn.
Bij de passage over gebruikte medicijnen gaat het over antwoorden die mensen in 2021 gaven op de vragen:

  • “Heeft u in de afgelopen 14 dagen medicijnen gebruikt die waren voorgeschreven door een arts?” Hierbij werd aangegeven de anticonceptiepil niet mee te tellen.
  • "Heeft u in de afgelopen 14 dagen medicijnen, kruidengeneesmiddelen of vitamines gebruikt die niet waren voorgeschreven door een arts?"

Er is niet gevraagd naar het soort medicatie en ook is niet gevraagd of de medicatie te maken had met pijn.
Bij de passage over verstrekte medicijnen gaat het om verstrekkingen van medicatie die vergoed worden vanuit de basisverzekering. Specifieke geneesmiddelen die verstrekt worden tegen pijn zijn grofweg in te delen in drie categorieën: 1) medicijnen tegen migraine, 2) opioïden en 3) overige pijnstillers. Medicijnen tegen migraine en opioïden worden vergoed via de basisverzekering. Voor de overige pijnstillers geldt dat sinds 2019 niet meer.