Pijn

In de Gezondheidsenquête werden de volgende vragen gesteld over pijn:

Dan nu iets over lichamelijke pijn in de afgelopen 4 weken.

 • Hoeveel pijn heeft u de afgelopen 4 weken gehad?
  1. Geen
  2. Heel weinig
  3. Weinig
  4. Niet veel maar ook niet weinig
  5. Veel
  6. Heel veel
 • In welke mate bent u de afgelopen 4 weken door pijn gehinderd bij uw normale werkzaamheden, zowel werk buitenshuis als huishoudelijk werk?
  1. Helemaal niet
  2. Een klein beetje
  3. Nogal
  4. Veel
  5. Heel erg veel