Grootvee-eenheid (GVE)

Het aantal grootvee-eenheden (GVE) op een bedrijf is de optelsom van het aantal melkkoeien en vrouwelijk jongvee op het bedrijf, omgerekend naar de fosfaatproductie van één melkkoe. De fosfaatproductie van één melkkoe is op 1 gesteld.

Er wordt als volgt gerekend:
1 melkkoe (na eerste keer afkalven) = 1 GVE
1 kalf (tot 1 jaar) = 0,25 GVE
1 pink (1-2 jaar) = 0,5 GVE

Voor een gemiddeld bedrijf met in totaal 160 stuks vee opgebouwd uit 100 melkkoeien, 30 kalveren en 30 pinken/vaarzen is het aantal GVE 100 + (30 x 0,25) + (30 x 0,5) = 122,5. Het bedrijf valt daarmee in klasse 100-150 GVE.