Woningvoorraad

Tot de woningvoorraad worden gerekend alle verblijfsobjecten met een woonfunctie volgens de basisadministratie adressen en gebouwen (BAG) en een status "in gebruik (niet ingemeten)", "in gebruik" of "buiten gebruik". Hiertoe behoren niet: Woon- en ligplaatsen, recreatiewoningen zonder woonbestemming of onzelfstandige wooneenheden zoals studentenkamers met gedeelde voorzieningen. Voor dit artikel is uitgegaan van de woningvoorraad op 1 januari 2021.