Staatloos

Staatloos zijn betekent dat geen enkel land volgens zijn wetgeving de betrokkene als zijn onderdaan beschouwt. Staatloosheid is niet hetzelfde als nationaliteit onbekend. De meeste vreemdelingen van wie de nationaliteit onbekend is, hebben namelijk wel een nationaliteit. Zij hebben alleen geen documenten om dat te bewijzen. In Nederland zijn nu zo'n 6 000 mensen als staatloos geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP).

Staatloosheid op zich is geen reden voor een verblijfsvergunning. Staatlozen kunnen net als andere vreemdelingen een verblijfsvergunning krijgen als zij aan de voorwaarden voldoen. Is er geen enkel land dat de staatloze wil terugnemen? Dan kan die persoon een speciale verblijfsvergunning (buitenschuldvergunning) krijgen.