Nareizigers

Nareizigers zijn gezinsleden van de vergunninghouder die een machtiging voorlopig verblijf heeft verkregen, die daadwerkelijk zijn ingereisd, en die daarna een asielvergunning hebben gekregen.