Hoofdgroepen biologische bestrijders

Voor biologische bestrijding in de glastuinbouw wordt gebruik gemaakt van vier hoofdgroepen:
1. roofmijten en rooftripsen
2. sluipwespen en galmuggen
3. roofwantsen, gaas- en zweefvliegen, en roofkevers
4. aaltjes (voor deze groep zijn alleen aantallen beschikbaar over 2020).