Declarabele opvangkosten

Voor de verschillende vormen van formele opvang gelden maximum uurtarieven. Eventueel hogere kosten moeten door de ouder(s) zelf gedragen worden en vallen buiten de hier gepresenteerde opvangkosten. Daarnaast is het aantal uren waarvoor toeslag wordt uitgekeerd vanaf 2012 begrensd en afhankelijk van het aantal gewerkte uren van de minst werkende ouder. Eventuele extra opvanguren komen ook volledig voor rekening van de ouder(s).