Stikstofuitscheiding

De uitscheiding van stikstof zonder aftrek van gasvormige verliezen in de vorm van ammoniak en andere stikstofverbindingen die optreden tijdens de opslag van mest.