EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie uit 2018

1 juli 2021 is de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie uit 2018 in werking getreden. Alle EU-lidstaten volgen deze richtlijn om het aandeel hernieuwbare energie te bepalen. In deze richtlijn zijn nieuwe duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa en biogas opgenomen. Deze criteria gelden voor specifieke installaties op biomassa. Op het moment van schrijven van dit bericht is het onzeker of deze installaties en de gebruikte biomassa aan de nieuwe criteria voldoen.

Een ander nieuw onderdeel van de aangepaste Richtlijn Hernieuwbare is hernieuwbare koude. In een gedelegeerde verordening heeft de Europese Commissie eind 2021 aangegeven hoe dit gedefinieerd en berekend moet worden. Hernieuwbare koude is daarbij gedefinieerd als vrije koeling (bijvoorbeeld koude uit grondwater via een warmtekoudeopslagsysteem) en efficiënte airconditioning. CBS heeft echter nog geen tijd gehad om dit te implementeren en daarom is hernieuwbare koude nog niet in de cijfers opgenomen.