Berekening duurzame biomassa

De nieuwe duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa gelden voor installaties met een ingaand thermisch vermogen groter dan 20 MW. Voor biogas gelden er aangepaste criteria voor installaties boven de 2 MW. De nieuwe Richtlijn is 1 juli 2021 in werking getreden. Daarom zijn de vaste biomassa en het biogas verbruikt in de eerste helft van 2021 volledig meegeteld. De verbruikte biomassa in installaties die onder deze grenzen liggen wordt ook volledig meegenomen.

Voor vloeibare biomassa gelden al langer duurzaamheidscriteria. Biotransportbrandstoffen (biodiesel en biobenzine) hebben ook eigen duurzaamheidscriteria. Voor afvalverbrandingsinstallaties gelden geen duurzaamheidscriteria.