Wet schuldsaneringen natuurlijke personen (Wsnp)

De Wsnp biedt natuurlijke personen, die in een problematische schuldsituatie verkeren, de mogelijkheid om schuldenvrij te worden. Een besluit tot schuldsanering wordt door een rechter uitgesproken. Daarbij moet eerst een ‘minnelijk schuldhulpverleningstraject’ bij een gemeente of andere instantie geprobeerd zijn, voordat een schuldenaar in aanmerking kan komen voor toelating tot de Wsnp.
Tijdens het schuldsaneringstraject betaalt de schuldenaar onder toezicht van een bewindvoerder naar capaciteit en volgens een strikt regime zoveel mogelijk van de schulden af. Daarbij wordt de medewerking van schuldeisers afgedwongen. Ook moeten de schuldenaren onder andere een fulltime baan hebben of hiernaar solliciteren. Er mogen geen nieuwe schulden worden gemaakt.
Als de schuldenaar zich aan de afspraken heeft gehouden, kan de rechter na drie jaar een zogeheten schone lei verlenen. Restschulden zijn dan niet meer opeisbaar.